Bachelor of Accounting

Taqasuska Xisaabaadka wuxuu ardayga baraa xirfadaha iyo dhaqamada xisaabinta, si ay ugu fududaato qabashada howlaha la xiriira xisaabiyenimada.

Xisaabiyenimo waxay fursad kuu siinaysaa ka shaqaynta ganacsiyo kala duwan, waxaa sooraaca ka shaqaynta hay’ado dowli ah iyo kuwaan aheen dowli.

1,049 ratings
4.5/5

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bachelor of Accounting”

Your email address will not be published. Required fields are marked *